Welkom bij de praktijk van Jasper Kalisvaart

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Tarieven 

Mijn behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door diverse verzekeraars*.

Natuur geneeskundig Consult: €69,50


Deze prijzen zijn exclusief supplementen en eventuele labonderzoeken.


* vergoeding door verzekeraars

Ik ben aangesloten bij CAT (Complementair Alternatieve Therapeuten) Wat inhoudt dat mijn behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen bij diverse verzekeraars. Voor informatie over welke vergoedingen en welke verzekerings-maatschappijen hieronder vallen, raadpleegt u
Mijn registratie is bekend bij CAT als vergoedbare CAT therapeut met therapeutnummer: CM2799-05-11-19. AGBcode: 90107965

Prestatiecode 24012 Energetische behandeling:
Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trilling-frequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

Prestatiecode 24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde:
Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code. De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel